Obrada diskova i doboša

Vršimo obradu ko?ionih diskova i doboša za sve vrste putni?kih i teretnih vozila (od fi?e do tenka).

Obrada diskova i doboša se preporu?uje kod svake zamene ko?ionih plo?ica i paknova da bi se pospešilo nalezanje plo?ica i paknova na ko?ionu površinu.

Obrada diskova i doboša ne uti?e negativno na sistem ko?enja i ne šteti na diskove i doboše.

Obrada diskova Obrada diskova

IMAG0308