Izrada i dorada osovina, bolcnova, ?aura

Izra?ujemo osovine, bolcnove, ?aure raznih pre?nika i dužina sa mikrometarski tolerisanim merama, od raznih struktura i kvaliteta materijala. Tako?e vršimo i doradu i popravku postoje?ih osovina, bolcnova i ?aura.

IMAG0190 IMAG0299 IMAG0301